सत्य

भावनाहरु सत्य होइनन्
जीवनका पाठ हुन् ,
प्रेम मात्र प्राप्ति होइनन्
हृदयका गहना हुन् ,
चाहानाहरु सम्पुर्ण होइनन्
भबिश्यका गोरेटा हुन् ,
समय नै एक सत्य रहेछ
बलवान रहेछ।