शब्दहरु

शब्दहरु,
कहिले मन जोड्छन
कहिले तोड्छन।
आवारा मनका
आवारा शब्दहरु।
तर ,
बुझ्ने मनहरु,
अनेक शब्दका
अनेक अर्थ्हरु लगाउछन
उस्तै आवारा हुन
बुझ्ने मनहरु,
शब्दहरुमा
रिसाउने मनहरु।
म,
मन जोड्ने शब्दहरु खोज्दै छु,
मायाका, मीठा शब्दहरु
नदुख्ने शब्दहरु
खुशिका शब्दहरु, सपनाका शब्दहरु
प्रेमका शब्दहरु।
तर,
डर लाग्छ
कतै यीनै शब्दहरु
बिझाउने बन्छन् कि?
हे इश्वर!
शब्दहरु मीठा राम्रा मात्र पठाइदेउ।